top of page

Sheng Zhen International Norge

 

International Sheng Zhen Society er en ideel stiftelse som ble startet i Manila på Philippinene. Stiftelsen driftes hovedsaklig gjennom frivillig arbeid (dugnadsånd), og har forgreninger over hele verden blant andre USA, Tyskland, Frankrikeog selvfølgelig Norge.

 

 

Stiftelsens formål er å fremme utbredelsen av Sheng Zhen Meditations - In Motion and Stillness. Dette arbeidet pågår i all vesentlighet gjennom undervisning, utdanning av lærere, og produksjon av undervisningsmatriell.

 

 

Organisasjonen er ikke-sekterisk og har ingen tilknytning til noen form for religion eller politikk. Vi ønsker alle hjertelig velkommen.

 

International Sheng Zhen Society Norge

Stiftet 18.11.01

Org.nr. 984 370 199

Donasjonskonto: 1503.24.22907

 

 

Kontaktperson:

Birgit Torkehagen

mob.905 97 038

btorkeha@online.no

 

Webansvarlig:

Birgit Torkehagen og Johannes Poller Marsi

bottom of page